HTML

Hungaro-zaj szájbarágó

2011.04.16. 11:02 MaxRebel

Mivel sokan élnek tévhitekben, és mindeddig a média is agyonhallgatta a Hungaroring zajszennyezés ügyet (íme egy kis kóstoló), ideje pontokba szedve megválaszolni bizonyos, újra és újra felbukkanó kérdéseket, és leírni a rongyosra ismételgetett válaszokat, adatokat. (Akinek még így sem egyértelmű: a lentebbi kérdések, az ügyet nem-, vagy csak kevéssé ismerő, kívülálló hozzászólók kérdéseiből és kijelentéseiből lettek összeválogatva.)

1. 'A Hungaroring 25 éve épült. Miért csak most lett zavaró a zaj?'

A pálya valóban 1986 óta létezik, azonban az állandó hasznosítása a 2000-es évek első felében kezdődött, (Palik László alatt) tehát nem 25 éves a zajprobléma, 'csak' 8-9. Ez időben vált szinte mindennapossá a pályahasználat, és ezzel együtt a gyakori határérték-túllépés. Előtte a pályát mindössze évi néhány alkalommal használták az F1 futamokon kívül, például kamionversenyre, amit a lakosság jól viselt, tolerált.

2. 'A pályának van engedélye, nem? Tehát szabályosan működik.'

A Hungaroringnek 2009-ig egyáltalán nem volt környezetvédelmi működési engedélye. Csak a zajpanaszok hatására, 2007-ben kezdte meg a hatóság (KDV KTVF) a pálya környezetvédelmi besorolását, és engedélyeztetési procedúráját. A jelenlegi, többször módosított működési engedély is szabálysértő, finoman szólva 'tévesen' összeállított, és nem tartalmaz semmilyen szankciót arra az esetre, ha a Hungaroring nem tartja be a rá vonatkozó előírásokat.

A független mérési eredmények, és szakértői vélemények egybehangzóan állapították meg, hogy a Hungaroring szabálytalanul üzemel. Zajkibocsátása márciustól-novemberig rendszeresen és tartósan meghaladja az egészségügyi határértékeket. A versenypályáról származó zaj, a jellege miatt különösen zavaró hatású.

3. 'Minek kellett a Hungaroring mellé építkezni?'

Nem a falvak épültek a pálya köré, hanem a Hungaroringet építették (előzetes hatástanulmány nélkül) két, többszáz éves település közé, egy völgybe. Erről tanúskodnak a pályához legközelebb eső Szilasliget településrész (mely dokumentumok szerint 100 éves), 30-40-50 éves, és ennél is idősebb lakóházai.

A Forma 1 versenypálya 1985-ös tervezésekor, az akkor már érvényben lévő, 12/1983. (V. 12.) MT rendeletet figyelmen kívül hagyták.

Megjegyzés: Az utóbbi 25 év beépítései, és a népesség növekedése a Hungaroring környékén, nem nagyobb mint bárhol máshol Pest agglomerációjában. Ez természetes folyamat.

4. 'A versenypálya azért van, hogy használják! Ezért épült, nem?'

Nem. A pálya Forma 1 futamok lebonyolítására, 5 szezonra készült. További hasznosításának vizsgálatakor sem találták azonban alkalmasnak a mindennapos használatra, tekintettel a közeli lakott településekre. A használatához állandó zajmonitoring, és zajvédelmi berendezések, építmények, telepítések kellettek volna, amik azóta sincsenek.

5. 'Miért nem költöznek el, illetve miért költöztek oda a lakók?'

A lakóhely választása mindenkinek magánügye, és bárhol éljen is, a törvényekre és azok betartására ill. betartatására joggal számíthat. Szabálytalan üzemeltetésre és abból fakadó környezetszennyezésre azonban senkinek nincs joga, sem mentsége. A pálya melletti települések a 2000-es évek eleje-közepéig relatív csendesek, élhetőek voltak. (Lásd: 1-es pont.)

Megjegyzés: Tömegek elköltözésének 'kényszere' sem épp demokratikus dolog, de ha már mégis szóba kerül, akkor illene figyelembe venni az ingatlanok 'eladhatóságát' a zaj hatásterületén, nem beszélve az értékcsökkenésről. Mivel a Hungaroring nem ad részletes tájékoztatást a rendezvényeiről, a pályahasználat napjairól, időpontjairól, ezért egyrészt nem tudnak a lakosok felkészülni a várható zajra, és kényszerűen átszervezni a magánéletüket, programjaikat (ez is jogsérelem), másrészt akaratlanul szerzett 'ügyféli joguk' is sérül.

6. 'A Hungaroring üzemi létesítmény, a zajával együtt kell élni.'

Nem, a Hungaroring nem üzemi létesítmény, még ha az lenne is, be kellene tartania a zajkibocsátási határértékeket, különös tekintettel a védett lakóövezetre, amely mellé a versenypályát építették. Mivel a Hungaroring sport-szabadidős létesítmény, így rá még szigorúbb szabályozások vonatkoznak.

7. 'A Hungaroring nemzeti érdek, hungarikum, gazdasági érdek, bevétel, satöbbi.'

A Hungaroring önmagában csak egy autó-motor versenypálya. Talán a Forma 1 Magyar Nagydíj az, ami nemzeti/gazdasági érdek, bár a futamok népszerűsége, látogatottsága rohamosan csökken. A Forma 1 futamokat, és a tömegek által látogatott rendezvényeket, a zajpanaszosok nem akarják megszüntettetni.

Megjegyzés: Ha az állam, gazdasági-, vagy egyéb különösen fontos érdekből létesít és üzemeltet olyan műtárgyat, épületet, berendezést, mellyel az ott élők birtokjogait vagy egyéb alapvető jogait sérti, teljes körű kártérítésre köteles.

8. 'A falvaknak nagy bevételük van a Forma 1-ből.'

Nem. A pálya Mogyoródhoz tartozik, és oda is adózik. Ennél jelentősebb bevételt oda sem hoz. A többi település viszont nem érintett gazdasági szempontból. Kerepes például semmit sem kap, annak ellenére hogy szenvedi a zajt, szétjárják az útjait a Ringre tartók járművei, és a 'kultúrált' turisták játszótérnek tekintik a falut.

Megjegyzés: A 'Zimmer'-ezés magánügy, (amíg volt annyi vendége a Forma 1 futamoknak, többen is csinálták, ma már elenyésző a magánházaknál megszállók száma) mint ahogy az is magánügy, ha valaki csakis ezért vásárolt telket. Az állandó lakosok panaszaihoz és megélhetéséhez ennek semmi köze.

9. 'Zaj van, na és akkor mi van? Máshol is van zaj. Városban, gyárban, reptéren, főút mellett, stb.'

Az ilyen jellegű zaj környezetszennyezés, sőt, mivel a határértéket jelentősen túllépő zajterhelés az emberi (és állati) szervezetet az idegrendszeren keresztül támadja, az állandó zajkibocsátás egészségkárosító, a zaj kibocsátója környezetveszélyeztetést követ el. Erre pedig törvények vonatkoznak.

Megjegyzés: A zajkárosultak, ugyanúgy ahogy az egyéb szennyezések által károsultak, környezetvédelmi vagy akár birtokpert is indíthatnak a szennyezés kibocsátója ellen.

10. 'Zajvédő fal, zajvédelem költségei, ablakszigetelés, satöbbi.'

Az egészségügyi hátárértékeket messze meghaladó zajkibocsátás miatt, a pálya üzemeltetője köteles lett volna gondoskodni a zajfogó berendezések megvalósításáról, a telepítések elkezdéséről, finanszírozásáról, valamint mindaddig, amíg mérhetően nem csökken a zajszint, a pályán folyó tevékenység korlátozásával enyhíteni a környezetterhelést. Ezt a kötelességét az üzemeltető évek óta nem teljesíti.

A panaszos lakók házaikba való 'bezárkózása' a zaj miatt, nevetséges 'megoldási opció', főleg kertes házak esetében. A birtokháborítás tényét ez esetben magyarázni sem kell. A zaj egyébként csukott ablakoknál is jól hallható a lakásokban. A megengedett zaj-határértéknek, az érintett ingatlanok külső homlokzatától számított, rendeletben meghatározott távolságra már teljesülnie kell. Nem pedig a bezárt nyílászárójú lakásokban.

A zajvédő fal, a Hungaroring sajátos elhelyezkedése, ill. a házaktól való távolsága miatt, csak közvetlen a pálya aszfaltja mellett fejtene ki némi zajelnyelő hatást. A település határain a fal felállítása nemcsak esztétikátlan, de hatástalan is lenne. A szélső lakóházakon kívül másutt már nem lenne jelentősen érzékelhető hatása.

Megjegyzés: A zajszennyezés csökkentésének, a pálya használat-korlátozásával megvalósítható hatásos megoldását, a Hungaroring nem kívánta eddig észrevenni és alkalmazni, az engedélyeztetésben eljáró hatóság pedig (holott ez kötelessége lett volna) nem írta elő.

11. 'Meg akarják szüntetni a Forma 1-et, be akarják záratni a pályát, pár hőzöngő ember miatt?'

Nem. A Forma 1 versenyeket (és néhány egyéb rendezvényt) eddig is jól viselte a pálya hatásterületén élő kb. 10 000 ember. A pálya bezárása sem volt a követeléseik közt. Az elviselhetetlen zaj miatt azonban több ezer ember nevében felszólaltak civil szervezetek és magánszemélyek is. A média sajnos elhallgatta az ügyet, vagy nem érezte fontosnak figyelemmel kísérni a tiltakozást, és ennek folyományaként kialakult, éveken át húzódó, figyelemreméltóan szakmaiatlan hatósági herce-hurcát.

Megjegyzés: Az emberek nyugodt életet akarnak és a törvények betartatását, nem pedig pénzt. Bizonyos kompromisszumokra hajlandóak (lettek volna), azonban soha nem vonták be az érintett ügyfeleket (birtokosokat/lakókat) az engedélyeztetési folyamatokba, és nem vették figyelembe a lakosság jogos igényeit a Hungaroring vezetői/üzemeltetői sem. Ez pedig ebben a formában tökéletesen törvénytelen, jogsértő.

12. 'Hol motorozzon/autózzon, aki a versenypályákat kedveli?'

Vagy ritkábban a Hungaroringen, vagy máshol. Ezt a szűkebb kört érintő problémát egyébként nem a lakosság feladata megoldani, ahogy a zajvédelmet sem. Ennyi erővel: 'Hol bálnavadásszon, aki bálnavadászni szeretne?'

A szabadidős tevékenység, a hobbi, a sport, nem élvez elsőbbséget tömegek alapvető alkotmányos jogaival, birtokjogaival, és egészségével szemben.

Megjegyzés: Érdemes tudni, hogy noha a versenypálya használata, a rajta való autózás-motorozás, az azt űzőknek élvezetes hobbi, az üzemeltetőknek bevétel, de az állandósult ilyen jellegű tevékenység a Hungaroringen már környezetveszélyeztető mértékű!

13. 'Hirtelen jön a semmiből egy kormánybiztos, és a jelentése miatt most ugrálnak a pálya mellett lakók?'

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa (JNO) éppen az ilyen és ehhez hasonló környezetvédelmi ügyekben, és alkotmányos visszásságok miatt hivatott vizsgálódni, és hatósági eljárásokat kezdeményezni. Kormánybiztosi vizsgálatot kezdeményezni minden állampolgárnak joga van, aki alkotmányos és egyéb jogaiban sértve érzi magát, és egyszerű megoldást a problémára nem talál, illetve a hatóságok nem kezelik megfelelően az ügyét. Az ombudsmant évekkel ezelőtt kereste fel, a helybéliek támogatásával, egy civil szervezet.

A JNO állásfoglalása a Hungaroring zaj ügyben.

A Hungaroring zaj-ügyével, és az azzal kapcsolatban felmerült egyéb jogi ügyekkel más szervezetek, civilek, és hatóságok is foglalkoznak. Az ombudsman munkájának eredményeként, a Vidékfejlesztési Minisztérium asztalára került a probléma. Amennyiben érdemi előrelépés nem történik, az ombudsman napirenden kívül az országgyűlés elé is terjesztheti az ügyet, illetve adott esetben a bíróságon is támogathatja a sértetteket.

Megjegyzés: A panaszos lakosok, éppen a konfliktusok elkerülése miatt, eddig nem kezdeményeztek bírósági eljárásokat, de a türelem lassan elfogy.

 

Folyamatos szerkesztés és korrekció alatt...

Címkék: tények kérdések hungaroring környezetszennyezés zaj válaszok részletek szájbarágó birtokháborítás egészségkárosítás