HTML

T. Kerepesi Lakótárs!

2011.05.06. 21:59 MaxRebel

Amennyiben nem zavarja a Hungaroring zaja, vagy túl tudja tenni magát azon, hogy önös érdekek miatt naponta gázolnak át az alkotmányos- és birtokjogain, és veszélyeztetik ön és családja egészségét, ne olvasson tovább!

Ha viszont igenis bosszantónak találja azt,...

-hogy az állandó zaj miatti civil bejelentések, (melyek közérdekű bejelentésnek minősülnek), és a különféle hatóságok lassú, úgynevezett 'munkája' ellenére, az elmúlt hat évben tulajdonképpen az ég világon semmi nem történt, és maga a Hungaroring sem tett semmit (holott tisztában van a problémával és annak súlyával) ami a zaj csökkentését illeti,

-ha elege van abból, hogy otthonát/kertjét nem tudja rendeltetésszerűen és szabadon pihenésre, kikapcsolódásra stb. használni, és fennáll az ingatlanja értékvesztése is,

-ha megelégelte, hogy sem a rendőrség, sem a polgármester, sem a jegyző, sem a szakhatóságok nem hajlandók érdemben cselekedni, fellépni,

...akkor érdemes a következőket tudnia:

Kerepesen nincs egyedül a problémájával! Olyannyira, hogy a hatóságok tesze-toszáskodásait, és szabálytalanságait, valamint a Hungaroring szabálysértő működéséből fakadó zaj miatti szenvedést megelégelve, helybéli lakosok/birtokosok, perre készülnek.

Amit sokan nem tudnak Kerepesen:

-A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség (KDV) által kiadott határozat (a Hungaroring környezetvédelmi működési engedélye) többszörös, jogsértő időhúzások után másodfokon kiadva is törvénysértő, és téves megállapításokon alapul. A működési engedélyt, első kibocsátása (azaz 2009. március 2.) óta nem sikerült úgy módosítani, hogy az tartalmilag és törvényileg megfelelő legyen. Az engedélyeztetési eljárás, a lakosság (mint ügyfelek, és mint a zajjal érintett ingatlanok tulajdonosai) bevonása nélkül- mindennemű értesítését mellőzve folyt. Mindez, és az eljárási határidők figyelmen kívül hagyása, a tisztességes eljáráshoz való jog, és az ügyféli jogok sérelmét okozta.

-A 'KDV' határozata szerint, a Hungaroringnek, 2012. januárjától kötelessége lenne gondoskodni a vonatkozó zajkibocsátási határértékek betartásáról, azonban arra vonatkozó kitételt nem tartalmaz a működési engedély, ha a Hungaroring nem tartaná be a előírt kötelezéseket.

-A Hungaroring (mint sport-szabadidős létesítmény) által okozott környezetszennyezés/környezetveszélyeztetés sérti a környéken élők alkotmányos jogait, birtokjogait. Európai bírósági gyakorlat szerint, a környezeti ártalom alkalmas, az Emberjogi Egyezményben elismert, "Magán- és családi élet tiszteleteben tartásához való jog" megsértésére is.

-A Hungaroring- és annak engedélyeztetésben eljáró hatóságok szabálytalanságait, valamint az általuk okozott, alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságokat, és a jelenleg érvényben lévő működési engedély törvénysértő mivoltát, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa (JNOB) a 2011. márciusában kelt állásfoglalásában alaposan feltárta.

-A versenypályát használók, az ellenérzéseket táplálók, az eseményeket kívülállóként figyelők, a fórumokon hozzászóló 'ellendrukkerek', a hangoskodásuk és a 'szórakozás jogára' való hivatkozásuk közepette nem vették figyelembe, hogy emberek százai/ezrei szenvedik a mások szórakozásából fakadó, szinte mindennapos zajt, valamint nem hajlandók észrevenni, hogy nem a pálya bezárása, hanem az ésszerű de hatékony korlátozás, a zajcsökkentő intézkedések kikényszerítése, és a törvények betartatása a cél.

A perhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, a bizonyítékok gyűjtése és a zajmérés idén is folyik, a per előkészítése folyamatban. A hatékony fellépéshez- valamint az ügy fontosságának, a probléma súlyosságának érzékeltetéséhez, minél több sértett lakos vagy birtokos támogatására van szükség!

Tessék. Ha ön is erre várt: Most itt a lehetőség!

Már lehet érdeklődni és csatlakozni, például itt is: maxrebel@citromail.hu

Nyilvános felhívás lesz a Kerepes Rádióban, a Szilas TV-ben, a helyi újságokban, és egyéb médiumokban.

Címkék: hungaroring felhívás zaj perközösség