HTML

Kereset-tervezet...

2011.12.11. 10:10 MaxRebel

A jogászok által összeállított, bíróságra benyújtandó dokumentumok problémás pontjainak egyeztetése most folyik. A legfontosabb feladat a perközösség (és a lakosság) érdekeinek érvényre juttatása, a jogsérelem megszüntetése, a lehető legkevesebb kompromisszummal.

Mivel a benyújtandó kereset tervezetében felbukkantak a Hungaroring felé tett, (a versenypálya számára kedvező-, lényegében a szabálysértés folytatásába apró korlátozásokkal beleegyező) feltételeknek látszó engedmények, ezért érdemes itt tisztázni: Nem adható előre engedmény egy notórius szabálysértőnek! Jelen helyzetben nem elegendő csupán a nem vagyoni kártérítés, és a korlátozásnak látszó 'beleegyezés' a környezetveszélyeztető működésbe. A probléma valós kezelése/megoldása a cél.

Ettől a céltól eltérni, ill. a lakosok -érdekeinek és jogainak- hátrányára megalkudni, az MR mozgalom nem fog.

Megjegyzések: A perkereset tervezetében foglalt -feltehetőleg egyéb dokumentum által inspirált- 'engedmények', nem tükrözték a perközösség akaratát, mely elvárást egyébként -a megbízási szerződésben- a közösség minden tagja alá is írt. Így a megbízás (egyszersmind: a per célja) és a kereset vonatkozó pontja 'nem fértek össze'.

Fentiek miatt újabb egyeztetésre volt szükség a szakjogásszal, ezért a kereset benyújtása, -annak tartalmi megváltozása miatt- csúszik.

Címkék: per bíróság mozgalom mr cél tervezet kereset perközösség